top of page

AKADEMISK OVERSÆTTELSE

Jeg tilbyder officielle oversættelser af eksamensbeviser, certifikater og andre uddannelsesbeviser. Jeg har speciale i engelsk oversættelse af uddannelsesbeviser til brug i USA, men jeg leverer også akademiske oversættelser til brug i andre lande. Mine bekræftede oversættelser accepteres på konstant vis af universiteter og lægeråd overalt i USA.

 

Dette er min proces for bekræftede oversættelser:

 

  1. Du mailer mig dine eksamensbeviser.

    • Det skal være en tydelig kopi – kan den ikke læses, kan den ej oversættes.

    • Nævn navnet på universitetet eller anden instans, hvor du søger hen, og hvad deres krav er.

  2. Jeg sender dig et tilbud på oversættelse, og du betaler den aftalte pris.

  3. Jeg oversætter dine dokumenter med omhyggelig gengivelse af det originale format. Derefter skal din oversættelse gennem grundig redigering og korrekturlæsning.

  4. Jeg leverer oversættelsen elektronisk i PDF-format (på anmodning kan jeg også sende en papirudgave).

Konverterer jeg karakterer?

Det korte svar er: nej. Jeg udfærdiger en nøjagtig oversættelse af dokumentet, hvilket betyder, at jeg angiver karakterer, som de fremstår. Dit uddannelsesinstitut kan selv beslutte sig om at fremsende dine dokumenter til en evaluator for det formål at få karaktererne konverteret, men det hører uden for regiet for en oversættelse.

 

Hvad er en bekræftet oversættelse?

Reglerne for en bekræftet eller certificeret oversættelse – nogle gange kaldes det en ”officiel oversættelse” – varierer meget landene imellem.

 

USA har ingen landsdækkende regler for certificerede oversættelser; hver institution og instans stiller deres egne krav. Typisk skriver oversætteren under på en erklæring om opgørelsens nøjagtighed samt oversætterens kompetencer. Om nødvendigt kan en erklæring af en amerikansk notarius publicus føjes til bekræftelsen som certificering af, at oversætterens underskrift er autentisk. Nogle instanser kræver, at oversættelsen udfærdiges af en certificeret oversætter/translatør.

 

Bestil en officiel oversættelse af dine uddannelsesbeviser i dag. Klik her for at komme i gang.

bottom of page